publicerad: 2021  
ligament ligamentet, plural ligament, bestämd plural ligamenten
liga·ment·et
substantiv
ligamen´t
stramt bind­vävs­band som håller samman skelettdelarna i en led särsk. till förstärkning
ligamentbristning; ligamentinflammation; ligamenttänjning
belagt sedan 1675; bildn. till lat. liga´re 'binda'; jfr ur­sprung till liera (sig), liga