SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
livstid [lif`s-] substantiv ~en livs|­tid·entid när ngn lever jur.tid.SYN.synonymlevnad cancerns gåta kommer kan­ske inte att lösas i vår livstidäv.hela åter­stoden av ngns liv särsk. i juridiska samman­hang livstidsfångelivstidsstraffut­visas på livstidsitta inne på livstidvara av­stängd på livstidlivstids fängelse inne­bär i Sverige ofta ca 10 åräv. om fängelse­straff av denna längdhan fick livstidäv. i fråga om före­målglöd­lampans genom­snittliga livstid(under ngns) livstid, (på) livstidsedan 1478Stockholms Stads Jordebok 1420–1474fornsv. lifs tidh