SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lokalise`ringspolitik substantiv ~en lok·al·is·er·ings|­pol·it·ik·enstatliga åt­gärder till stöd för den ekonomiska verksamheten i efter­satta om­råden särsk. glesbygds­områden pol.JFRcohyponymregionalpolitik sedan 1954