SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1lytt adjektiv, neutr. ~ lyt·taofta substantiverat som lider av ngt lyte admin.med.Jesus botade halta och lyttasedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. lytter; nära besl. med lyte
2lytt adjektiv, neutr. ly­hört heminr.det är lytt i bad­rummetsedan 1904av da. lydt med samma betydelse, till lyd ’hörbar’; till ljud