publicerad: 2021  
människorätt människo­rätten
männ·isko|­rätt·en
substantiv
männ`iskorätt
individens grund­läggande rättigheter gent­emot stats­makten t.ex. yttrande­frihet och religions­frihet
människorättsaktivist; människorättsorganisation
belagt sedan 1761