SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mål substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en mål·et1av­sett resultat av verksamhet komm.JFRcohyponymsyftecohyponymmålsättning delmålframtidsmålett realistiskt målett hägrande målsätta upp ett målsätta målet högtforskningens mål och metoderhans mål är att bli läkarehon har arbetat hårt för att nå sina drömmars målmålet för den ekonomiska politiken var att minska inflationenmålet (för ngn/ngt), målet (att+V/SATS)sedan mitten av 1400-taletKonung Christoffers Landslagfornsv. mal ’mått; märke; rikt­punkt; tid­punkt; mål­tid’; gemens. germ. ord, urspr. bildat till en indoeur. ord­rot med bet. ’mäta’ 2av­sedd slut­punkt för förflyttning trafik.resmålturistmålutflyktsmålmålet för söndags­promenaden var Skansenspec. vid hastighets­tävlingNN gick i mål som segrarehon ledde från start till målhan passerades 100 meter från mål(gå) i mål, målet (för ngt)sedan senare hälften av 1400-taletLatinskt-svenskt glossarium3före­mål eller om­råde som det gäller att träffa med kula, pil, boll e.d.; ofta för erhållande av poäng mil.sport.fågeln var ett svårträffat målskjutning mot rörliga målhan kastade en snö­boll mot henne men den missade sitt målspec. i boll­spelstå i målvakta måletkalabalik fram­för målethan kom fri och bred­sidade elegant bollen i måläv. bildligt om ngt som är ut­satt för behandling, an­grepp e.d.censuren var ett tacksamt mål för hans satirett mål (för ngt)skjuta över målet1vara o­rättvisvd:n tyckte att kritikerna sköt över målet när de an­såg att före­tagets arvoden var för höga 2ta i för mycketatt gå så långt som till boj­kott är att skjuta över målet sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)4poäng­givande spel av boll eller puck över motståndar­lagets mål­linje sport.målskyttdrömmålkvitteringsmålspelmålett bort­dömt målett in­släppt målett o­nödigt målett vackert målgöra målSverige vann med fyra mål mot tvåi an­dra halv­lek började målen trilla inTAL mål (mot TAL)mål i bakenbaklänges­målsportjargongett mål i baken kan vara skillnaden mellan fiasko och succé sedan 18865(in­tagande av) mättande mängd föda som en del av dags­behovet kokk.JFRcohyponymmåltid frukostmålskrovmålnu ska det bli gott med ett mål mattre eller fyra mål om dagen är normaltett mål (ngt), ett mål (med ngt)sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen6juridiskt ärende som prövas in­för dom­stol jur.SYN.synonymprocess 2synonymrättssak brottmålcivilmåldisciplinmåltvistemåldom i målet faller i nästa veckamålet har av­skrivitshan vill föra målet vidare till Högsta Domstolenett mål (mellan ngra), ett mål (mot ngn/ngt)fakta i måletsefaktum i oträngt måli o­nödanministern var känd för att inte yttra sig i o­trängt mål vara part i måletsepart 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. mal ’tal(förmåga); språk; av­tal; rättegångssak’; gemens. germ. ord, urspr. ’församling; över­läggning’ 7knappast plur. förmåga att tala komm.målbrottha mål i munnenäv.det att tala darra på måletäv.sätt att tala vara grov i måletsväva på måletut­trycka sig o­bestämt eller o­säkerthan svävade på målet om sina framtids­planer sedan 1000-talet (i sammansättn.)runsten, Boglösa, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform mals (gen.), samma ord som mål 6 8dialekt språkvet.dalmålsyd­svenska målsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)se mål 6