publicerad: 2021  
maklig makligt makliga
mak·lig
adjektiv
ma`klig
som är långsam och kräver liten an­strängning särsk. om rörelse
maklighet
de promenerade i maklig takt
äv. om person som und­viker an­strängningar
med åren blev han rätt maklig av sig
belagt sedan 1559; bildn. till fornsvenska mak 'bekvämlighet; ro'; jfr ur­sprung till mak