publicerad: 2021  
maximitemperatur maximi­temperaturen maximi­temperaturer
max·imi|­temp·er·at·ur·en
substantiv
max`imitemperatur
högsta upp­mätta temperatur under viss tid
maximi­temperaturen för juli var 34 grader
belagt sedan 1880