SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me´delst äv. me´delsme´dels preposition med hjälp av ngt åld.NollJFRcohyponym1genom 2 bedrägeri medelst urkunds­förfalskningålning medelst hasningsedan ca 1670av lågty. middelst eller ty. mittels(t) med samma betydelse, till middel, Mittel ’medel’; jfr dymedelst, 1medel