publicerad: 2021  
medelst
även
medels
preposition
me´delst el. me´dels
något ålderdomligt med hjälp av
bedrägeri medelst urkunds­förfalskning; ålning medelst hasning
belagt sedan ca 1670; av lågtyska middelst eller tyska mittels(t) med samma betydelse, till middel, Mittel 'medel'; jfr ur­sprung till dymedelst, 1medel!!