SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`dlem substantiv ~men ~mar med|­lemm·enperson som till­hör permanent grupp särsk. förening e.d. samh.yrk.JFRcohyponymledamot medlemsavgiftmedlemsförteckningmedlemsvärvningfamiljemedlemjurymedlempartimedlemaktiv medlempassiv medlemstödjande medlemmedlemmarna kallades till års­mötehon är medlem av riks­dagens utrikes­utskottäv. om juridisk person, land etc. som in­går i ngn gemenskapmedlemsstatsamväldesmedlemlandet kommer att bli full­värdig medlem av EU om några åren medlem (av/i ngt)sedan 1738efter ty. Mitglied med samma betydelse