publicerad: 2021  
avgift av­giften av­gifter
av|­gift·en
substantiv
a`vgift
fast­ställt pris som betalas för (viss) tjänst eller rättighet
avgiftshöjning; avgiftssänkning; anmälningsavgift; avbeställningsavgift; faktureringsavgift; medlemsavgift; påminnelseavgift
en hög av­gift; en låg av­gift; en fast av­gift; en reducerad av­gift; betala en av­gift; in­föra en av­gift; ta ut en av­gift
en avgift (för någon/något/att+verb) (belopp)
en avgift (för någon) (belopp)
en avgift (för något) (belopp)
en avgift (för att+verb) (belopp)
skatter och av­gifter; av­giften för läkarbesök har höjts; ty­värr måste vi ta ut en av­gift på 50 kronor
sociala av­gifter av­gifter som arbets­givare eller före­tagare betalar för att bekosta an­ställdas eller uppdrags­tagares social­försäkringarkostnadsförslaget inkluderade sociala av­gifter
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska afgift, afgipt, till gipt 'gåva'; jfr ur­sprung till 1gift!!, hemgift