SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
minis`teransvarighet substantiv ~en min·ister|­an·svar·ig·het·en(principen om) ministers an­svar för ämbets­utövning in­för folk­representation el. stats­chef samh.sedan 1848