publicerad: 2021  
mutation mutationen mutationer
mut·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
språngvis, ärftlig förändring av organism vanligen inne­bärande försämring
mutationsform
en mutation (av något) (till något)
artens ut­veckling genom mutationer och naturligt ur­val; mutationer genom joniserande strålning
belagt sedan 1902; av lat. muta´tio 'ut­byte; förändring'; jfr ur­sprung till mutera