SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rliggande el. `raliggande`raliggande adjektiv, ingen böjning när(a)|­ligg·andesom befinner sig nära ngt annat admin.komm.rum.hon brukar handla i en närliggande affärtrafik­bullret från de närliggande avenyernaofta bildligtsom ligger nära till hands en närliggande slut­satssedan 1484Josua bok, Domare bokenfornsv. närliggiande