publicerad: 2021  
läsning läsningen läsningar
läs·ning·en
substantiv
`sning
1 det att läsa
bredvidläsning; genomläsning; högläsning; närläsning; uppläsning; översiktsläsning
läsning (av någon/något)
läsning (av någon)
läsning (av något)
läsning av dagens tidningar; en lektion i läsning
äv. om det lästa
boken är lämplig läsning för de minsta
äv. sätt att upp­fatta text
i hans läsning blir romanens huvud­person till en Kristus­gestalt
extensiv läsning läsning av text utan in­gående språklig analysspec. vid in­lärning av främmande språk: studenterna fick göra individuella val av skön­litteratur för extensiv läsning
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska läsning
2 knappast plur. undervisning
läsningen börjar den 1 september
belagt sedan 1724