publicerad: 2021  
naturligen
nat·ur·lig·en
adverb
natu´rligen
något formellt på ett naturligt sätt
kommunerna bör inte ägna sig åt verksamhet som inte naturligen in­går i deras upp­drag
äv. i fråga om naturligt resultat eller dylikt
buljongen blir naturligen kraftig
belagt sedan 1754