SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
natu´rligen adverb nat·ur·lig·enpå ett naturligt sätt ngt formelltNollJFRcohyponymnaturligtvis kommunerna bör inte ägna sig åt verksamhet som inte naturligen in­går i deras upp­dragäv. i fråga om naturligt resultat e.d.buljongen blir naturligen kraftigsedan 1754