SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nin`ja- förled aggressiv och militant ninjafeminismninjastilsedan åtm. 1990av jap. ninja, benämning på ett fruktat hemligt brödraskap i Japan, av nin ’dolskhet’ och personbetecknande -ja