SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nomogram´ substantiv ~met, plur. ~, best. plur. ~men nomo·gramm·etdiagram som grafiskt åter­ger sam­banden mellan variablerna i en funktion (eller flera funktioner) och där­igenom kan an­vändas för beräkningar mat.sedan 1913av fra. nomogramme med samma betydelse; till grek. nom´os ’sed; lag’ och gramm´a ’tecken; bok­stav’