SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nyansering [nyaŋse´r-el.nyanse´r-] substantiv ~en ~ar ny·ans·er·ing·endet att nyansera särsk. å­sikter el. känslor komm.konstvet.nyanseringsförmågapsykologisk nyanseringibl. mer konkret, om resultatetdet behövdes nyanseringar av det ur­sprungliga för­slagetspec. äv. i musik­teorivariation i ton­styrka nyanseringsteckennyansering (av ngt/SATS)sedan 1832