publicerad: 2021  
nyländsk ny­ländskt ny­ländska
ny|­länd·ska
adjektiv
ny`ländsk
som har att göra med landskapet Ny­land i Fin­land
belagt sedan 1519 (Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm); fornsvenska nyländsker