SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`artikulerad adjektiv oartikulerat o|­art·ikul·er·adinte artikulerad om (mänskligt) ljud admin.språkvet.oartikulerade läten hördes från mannen med mun­kavlenäv. ut­vidgato­tydligt artikulerad oartikulerade ut­rop och varningaräv. bildligtsom inte ut­trycks i ord hennes gest var ett oartikulerat försvar mot an­klagelsensedan 1781