publicerad: 2021  
ofärdig ofärdigt ofärdiga
o|­färd·ig
adjektiv
o`färdig
1 som än­nu inte bringats till (önskat) resultat
en ofärdig byggnad; en ofärdig gymnasieutbildning
belagt sedan 1640; jfr fornsvenska ofärdhogher 'ofärdig, van­för'; till o- och färdig i bet. 'skicklig; duglig'
2 som (än­nu) inte ut­vecklats fullt ut
det tidiga 1900-talets ofärdiga teknologi
sär­skilt (förr) om människa något ålderdomligt fysiskt handikappad, van­för
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska ofärdhogher