publicerad: 2021  
ohygglig ohyggligt ohyggliga
o|­hygg·lig
adjektiv
[-hyg´-] äv. [o`-]
mycket hemsk
ohygglig (för någon) (att+verb)
ett ohyggligt brott; ohyggliga lidanden; olycksplatsen erbjöd en ohygglig an­blick
äv. all­mänt förstärkande var­dagligt
ohyggligt bra spel (adverbial)
belagt sedan 1526; till o- och hygglig i en äldre bet. 'till­talande; trevlig'