publicerad: 2021  
oredlighet oredligheten oredligheter
o|­red·lig·het·en
substantiv
o`redlighet
det att vara oredlig
ofta om oredlig handling, sär­skilt (i juridiska samman­hang) i form av till­grepp av annans egendom på annat sätt än genom stöld
oredlighetsbrott
belagt sedan ca 1620