publicerad: 2021  
oscillera oscillerade oscillerat
verb
[å∫ile´ra]ljust sj-ljud
sär­skilt fysik snabbt växla i riktning eller styrka vanligen med korta svängningar
något oscillerar (mellan några)
oscillerande ljus; oscillerande spänning; atomerna oscillerar mellan olika elektroniska energinivåer
äv. bildligt
någon oscillerar mellan några
han oscillerade mellan upp­rymdhet och ned­stämdhet
belagt sedan 1752; av lat. oscilla´re 'gunga; göra svängningar'
oscilleraoscillerande, oscillering, oscillation