publicerad: 2021  
osannolik osannolikt osannolika
o|­sanno·lik
adjektiv
o`sannolik
föga trolig
osannolika men än­då tänkbara reaktor­olyckor
belagt sedan 1791