publicerad: 2021  
oxygen oxygenet
oxy·gen·et
substantiv
oxyge´n
i vetenskapliga samman­hang syre
belagt sedan 1795; av franska oxygène med samma betydelse; till grek. oxys´ 'skarp; sur' och -gene´s 'född', i kemiskt fack­språk 'som alstrar'