SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
parafe´ra verb ~de ~t paraf·er·arpreliminärt under­teckna fördrag; om förhandlare e.d.; ofta bara med initialer samh.JFRcohyponymratificeracohyponymbekräfta 2 avtalsutkastet paraferades i slutet av topp­mötetparafera ngtsedan 1826av fra. parapher med samma betydelse, till paraphe ’signatur’; av lat. para´graphus, se paragraf Subst.:vbid1-275334paraferande, vbid2-275334parafering