SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
penn`ingväsen substantiv ~det penn·ing|­väsend·et(samman­fattningen av de) före­teelser som har sam­band med penning­hushållning vanligen in­om ett land el. en grupp av ekonomiskt sam­verkande länder ekon.landets penningväsen bröt samman genom den astronomiska inflationen efter krigetsedan 1765