publicerad: 2021  
plakett plaketten plaketter
plak·ett·en
substantiv
[-ket´]
(fyr­kantig) medalj­liknande an­ordning vanligen graverad bara på ena sidan; vanligen inte av­sedd att bäras
i en monter fanns plaketter som visade alla mästerskap klubben vunnit
äv. all­männare graverad metall­platta
belagt sedan 1898; av franska plaquette med samma betydelse, diminutiv till plaque 'plåt; platta; tavla'; jfr ur­sprung till plack, 1plakat!!