SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pollen [pål´-] substantiv ~et pollen·etfint, mjölaktigt cellmaterial som bildas i ståndarna hos frö­växter och sedan sprids för att befrukta an­dra växter av samma art el. i vissa fall samma växt bot.SYN.synonymfrömjöl pollenkornpollenregnbjörkpollenpollenet är växternas hanliga fortplantningskropparbina var i full färd med att samla pollenhon var allergisk mot pollensedan 1755av lat. poll´en ’mjöl; stoft’; jfr polenta; besl. med pulver