publicerad: 2021  
rekvisition rekvisitionen rekvisitioner
re·kvis·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
beställning av något från större förråd vanligen till en arbets­plats
rekvisitionsblankett
rekvisition (av något)
rekvisition kunde göras bara via vakt­mästaren
äv. om mot­svarande blankett eller dylikt
skicka en rekvisition; han lämnade fram rekvisitionen
äv. om varan
spec. (i krigs­tid) ut­krävande från kommuner och en­skilda av förnödenheter och tjänster för försvars­maktens behov
belagt sedan 1758; till rekvirera