publicerad: 2021  
rekvirera rekvirerade rekvirerat
verb
rekvire´ra
beställa (något) från större förråd t.ex. till en arbets­plats
någon rekvirerar något
rekvirera pennor till institutionen
spec. (i krigs­tid) kräva ut (förnödenheter och tjänster) för försvars­maktens behov från kommuner och en­skilda
alla civila for­don rekvirerades; slottet rekvirerades och förvandlades till sjuk­hus
belagt sedan 1673; av lat. requi´rere 'söka efter; på­kalla; behöva'; jfr ur­sprung till ackvisition, inkvisition
rekvirerarekvirering, rekvisition