SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1rom [råm´] substantiv ~men romm·en1an­samling av ägg av fisk och vissa an­dra vatten­djur kokk.romkornromstinnlöjromstörromlägga romleka rommen av sigskaffa sig ut­lopp för sin sexual­driftför att därefter bli stadgad; om man○ äv. bildligtekipaget av­vaktade medan konkurrenterna lekte rommen av sig under första varvet sedan senare hälften av 1400-talet SOU; 1545 i sin nuv. formLatinskt-svenskt glossariumfornsv. rughn; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr. 2en sprit­dryck som fram­ställs av sockerrörssaft kokk.CubaromJamaicaromhon beställde en rom och colahan drack te och varm romsedan 1711av eng. rum med samma betydelse; av o­visst urspr.
2rom [´m] substantiv ~en ~er [rå´mer] rom·enperson som till­hör ett folk som an­ses här­stamma från norra Indien och som har spritt sig i mindre grupper över hela Europa m.fl. om­råden; i vissa fall allt­jämt kring­flyttande land.yrk.SYN.synonymzigenare romerna har diskriminerats i de flesta ländersedan 1976av romani rom ’man, make’ Beteckningen rom bör föredras framför beteckningen zigenare. Den föredras också av de närmast berörda.