SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`kerhetsman substantiv ~nen säkerhetsmän, best. plur. säkerhetsmännen säker·hets|­mann·enofta plur. person som arbetar för säkerhets­polisen, främst med bevakning av personer samh.yrk.han blev skuggad av två säkerhetsmänden gästande presidenten bevakades av ett stort an­tal säkerhetsmänsedan 1964