publicerad: 2021  
sakrosankt neutrum sakrosankt, bestämd form och plural sakrosankta
sakro·sankt
adjektiv
[-saŋ´t] el. [-saŋk´t]
som under inga om­ständigheter får van­helgas ur­sprungligen av religiösa skäl men nu­mera ofta all­männare
sakrosankt (för någon)
den tidigare sakrosankta kärn­familjen
belagt sedan 1871; av lat. sacrosa´nctus med samma betydelse, till sac´er 'helig' och sa´nctus 'helig'