publicerad: 2021  
samlas samlades samlats
verb
sam`las
komma till­sammans ofta med något syfte
några samlas (till något)
några samlas (för något/att+verb)
några samlas (för något)
några samlas (för att+verb)
samlas till över­läggning; vi samlas vid bussen klockan 4; riks­dagen samlas igen i oktober; på den lilla ön samlades sjö­fågel i massor
belagt sedan ca 1500 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska samblas
samlassamling