publicerad: 2021  
sam-
förled
1 som in­begriper två eller flera parter beträffande olika typer av verksamheter
MOTSATS sär-
äv. försvagat beträffande något med många bestånds­delar eller dylikt
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska sam-; gemensamt germanskt prefix med grundbet. 'till­sammans, förenad med'; identiskt med homo-
2 som överens­stämmer (med)
belagt sedan början av 1300-talet (i samtycka; (Skåne-Lagen))