publicerad: 2021  
sarv sarven sarvar
sarv·en
substantiv
1 ren av han­kön
belagt sedan 1725; av samiska sarves med samma betydelse
2 en mört­liknande karpfisk med mässings­glänsande, hög, hoptryckt kropp och röda fenor anv. till agn
sarven lever gärna i grunda, vass­rika sjöar och räknas till ogräs­fiskarna
belagt sedan 1611; sv. dial. sarv; besläktat med no. dial. svarva 'fara om­kring (i cirklar)'