SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`a verb ~de ~t si·arförut­säga komm.JFRcohyponymförutsecohyponymspå ”Nästa val vinner vi”, siade hanspec. i ett skämts. ut­tryckdet är svårt att sia, sär­skilt om fram­tidensia (om ngt/SATS), sia (ngt/SATS)sedan 1834till siare Subst.:vbid1-312326siande