SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skandalise´ra verb ~de ~t skand·al·is·er·arut­sätta (ngn) för all­män förargelse eller upp­rördhet genom att offentlig­göra fakta om personen i fråga komm.JFRcohyponymskämma ut hans före detta vän försökte skandalisera honomskandalisera ngnsedan 1649av fra. scandaliser med samma betydelse; till skandal Subst.:vbid1-317514skandaliserande, vbid2-317514skandalisering