SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sko`larbete substantiv ~t skol|­arbet·etskol­elevers arbete i skolan och med läxuppgifter; ibl. äv. med tanke på lärarnas arbete pedag.skolarbetet är betungande i de högre års­kursernade an­vänder ofta tidningar i skolarbetetsedan 1613