publicerad: 2021  
1akut neutrum akut, bestämd form och plural akuta
adjektiv
aku´t
1 som (plötsligt) är mycket aktuell och kräver omedelbara åt­gärder
akuta behov; en akut kris; krigshotet är akut; den akuta situationen tvingar fram ett beslut
spec. om sjukdom plötsligt in­trädande, hastigt förlöpande
MOTSATS kronisk
ett akut illa­mående
belagt sedan 1815; av lat. acu´tus 'spetsig; skarp'; besläktat med ag, egg
2 som har musikalisk accent som tryck­starka en­staviga svenska (och norska) ord
MOTSATS 2grav 2
akut accent se accent
belagt sedan 1842
2akut akuten akuter
akut·en
substantiv
aku´t
var­dagligt nästan all­tid bestämd form sing. akutmottagning
akutläkare; barnakut; psykakut
() akuten
hon togs in på akuten
äv. bildligt om stöd för verksamheter av olika slag vanligen i sammansättn.
skolakut
sär­skilt om statlig nämnd för kapital­stöd till banker i kris vanligen i sammansättn.
belagt sedan 1960-talet; kortord för akutmottagning; se ur­sprung till 1akut!!
3akut
adverb
aku´t
omedelbart
han hade kramper som måste behandlas akut; hon åkte in akut
belagt sedan 1973; se ur­sprung till 1akut 1