SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
solidarise´ra sig verb solidariserade solidariserat sol·id·ar·is·er·arvisa eller känna solidaritet med ngn (grupp) komm.solidarisera sig med Tredje världenförfattarinnan solidariserar sig helt med sin huvud­personsolidarisera sig med ngn/ngtsedan 1928Subst.:vbid1-333268solidariserande, vbid2-333268solidarisering; solidaritet