publicerad: 2021  
sorgebarn sorge­barnet, plural sorge­barn, bestämd plural sorge­barnen
sorge|­barn·et
substantiv
[sår`j-]
barn som orsakar sina föräldrar sorg och bekymmer
hennes äldste bror var sorge­barnet i familjen
äv. något ut­vidgat
NN har länge varit ett sorge­barn för lag­ledningen
äv. bildligt om icke-levande före­teelse
skeppsvarvet blev länets verkliga sorge­barn
belagt sedan 1530