publicerad: 2021  
dok doket, plural dok, bestämd plural doken
dok·et
substantiv
enkel, tät slöja som täcker huvudet och faller i veck över axlar och rygg spec. som del av den före­skrivna kläde­dräkten för nunnor men äv. all­männare
nunnedok; sorgedok
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska doker; av lågtyska dok 'kläde; tyg'; jfr ur­sprung till duk