publicerad: 2021  
spång spången, plural spångar el. spänger
substantiv
smal gång­bro över mindre vatten­drag el. våt mark
en spång över myren
belagt sedan 1000-talet (runsten, Västra Vingåker, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform sbankaR (plur.), fornsvenska spang; gemensamt germanskt ord, trol. besläktat med 3spann 2