SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
specia`ldestinera verb ~de ~t speci·al|­de·stin·er·arvanligen pass. el. perf. part. av­sätta (pengar) för ett bestämt ända­mål el. till en bestämd mot­tagare ekon.pengarna specialdestinerades till stor­städernas för­orterspecialdestinera ngt till ngtsedan 1983Subst.:vbid1-874329specialdestinerande, vbid2-874329specialdestinering