publicerad: 2021  
1special specialen specialer
speci·al·en
substantiv
specia´l
förstorad del av karta eller sjö­kort, som är in­fälld i huvud­karta
en special (över något)
när vi åker genom staden kan du titta på specialen
äv. om sjö­kort i mycket stor skala
de hade specialer över hela kusten
belagt sedan 1812; till 2special!!
2special ingen böjning
speci·al
adjektiv
specia´l
nästan en­bart i sammansättn. el. efter huvud­ordet som har ett visst, väl­beskrivet och väl­bestämt, syfte
specialpedagog; specialtillverkad; specialutbildad; specialutrustning
äv. som har att göra med viss en­staka före­teelse
specialerbjudande; specialfall
ibland som en­skilt ord för att markera en speciell version av något, t.ex. tv-program
Magasinet special
äv. i sport­jargong om (någons) specialitet eller dylikt
där såg vi NN special, top­spin­lobben
halv special en korv med bröd och potatis­mosi korv­kiosk
hel special två korvar med bröd och potatis­mosi korv­kiosk
belagt sedan 1623; av lat. specia´lis med samma betydelse; till species