SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
statsrådsberedning [stat`s-el.sta`ts-] substantiv ~en ~ar stats·råds|­be·red·ning·enofta best. f. sing. och med versal en själv­ständig enhet in­om regerings­kansliet med sam­ordnande upp­gifter admin.samh.sedan 1816